KONTAKT

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

KENNETH MIKKELSEN

EKSPERT I DANNELSE

Kenneth Mikkelsen er førende, international ledelsesekspert. 

 

- Et moderne renæssancemenneske, der krydsbestøver mange verdener i hans virke som foredragsholder, forfatter, ledelsesrådgiver og læringsdesigner.

 

Betydningen af eksistentielle valg og dannelse er den råde tråd, som løber gennem Kenneths tankevækkende og udfordrende foredrag. De har saft og kraft. Vid og bid. Foredragene er unikke i en dansk kontekst og indeholder en sjælden kombination af psykologi, historie, filosofi, hjerneforskning og sociologi. De tager dig med på en rejse, der skaber klarhed og en dybere refleksion over, hvad det kræver at være relevant som menneske og organisation i det 21. århundrede.

FOREDRAG

1) FLYT DIG! NEO-GENERALISTERNE KOMMER

Vi lever i en verden bygget for specialister.

 

Specialisering styrer vores uddannelsesvalg, karrierer og de jobtitler, vi bruger til at beskrive os selv. Det dikterer hvem vi omgås, hvordan vi samarbejder og måden virksomheder organiseres på. 

 

Overalt presses vi ind i kasser, som fragmenterer vores tænkning og indsnævrer vores udsyn. I den industrielle tidsalder var specialisering logisk og naturlig. Men det 21. århundrede kræver nytænkning. Fremtidens samfund bliver mere hybrid, flydende og automatiseret. Det favoriserer mennesker og organisationer, som kan krydsbestøve viden og erfaringer fra forskellige områder. 

 

Foredraget giveret indblik i fremtidens arbejdsmarked, organisationer og medarbejdere. Kenneth perspektiverer, hvordan organisationer kan drage nytte af neo-generalister til at skabe innovation, understøtte læring, nedbryde siloer, styrke samarbejde og gennemføre succesfulde transformationer.

 

Foredraget berører også disse aktuelle spørgsmål: 

 

 • Hvad er en neo-generalist? 

 • Hvorfor har vi brug for neo-generalister?

 • Hvordan skaber specialister og generalister værdi i det 21. århundrede? 

 • Hvorfor er neo-generalister fremtidens mest værdifulde medarbejdere?

 • Hvordan kan organisationer tiltrække, fastholde og lede neo-generalister? 

 

Foredraget tager udgangspunkt i Kenneths bog "The Neo-Generalist", der blev fremhævet af Inc. Magazine i USA som en af årets tre vigtigste bøger om kreativitet og lederskab ved offentliggørelsen. Relaterede artikler og podcasts findes her: www.neogeneralist.com

2) FREMTIDENS LEDELSE: CHOKS, SKRED OG SKIFTER

Det kræver noget særligt at leve og lede i en foranderlig verden. Vi kan ikke begå os i fremtiden med gårsdagens værktøjer, strategier og tankegang. Behovet for genopfindelse er udtalt. 

 

Organisationer transformerer sig ikke. Det gør mennesker derimod. Ledere tror alt for ofte, at de kan ændre deres organisation uden at investere sig selv personligt i projektet. Organisationer forbliver relevante ved løbende at udfordre status quo og kritisk forholde sig til måden, de opererer på. Deres ledere er ikke kun nødt til at spørge, om de gør tingene rigtigt, eller om de gør de rigtige ting. De må også løbende stille sig selv et dybere filosofisk spørgsmål: Hvad er rigtigt? 

 

Chok og skred nedbryder vores modstand mod forandringer og virker ofte som katalysatorer for at iværksætte nødvendige reformer. Mange ledere mærker allerede, at vores industrielle arvegods i form af ledelsesmodeller og organisationsformer er under pres. På mange måder er vi ude af trit med tiden. For at handle klogt på forkant med fremtiden er der fire forbundne skift, enhver leder må forholde sig til.

 

Foredraget er centreret omkring fremtidens lederskab og transformation af organisationer. Kenneth afholder typisk dette foredrag for topledere, bestyrelser, VL-grupper, HR-direktører og erfarne ledere. Der fokuseres både på den individuelle leder, organisationen og de større skift i samfundet, som kræver lederes opmærksomhed. 

 

Foredraget berører disse aktuelle spørgsmål: 

 • Hvilke choks, skred og skift i samfundet udfordrer organisationer? 

 • Hvordan ser fremtidens organisationer ud?

 • Hvad kræver det at gennemføre en succesfuld transformation?

 • Hvad er det, som gør mennesker og organisationer adaptive?

 • Hvordan kan ledere og organisationer genopfinde sig selv?

 • Hvordan kan du justere din egen tænkning, læring, gøren og væren som leder?

 • Hvorfor er klarhed, læring, relevans og et smidigt mindset vigtigt i en brydningstid? 

3) LÆRING ER STRATEGIEN I DET 21. ÅRHUNDREDE

Genopfindelse og relevans forudsætter, at vi er I stand til at justere vores tænkning, læring, identitet og adfærd. Den amerikanske futurist Alvin Toffler er citeret for at sige, at analfabeterne i det 21. århundrede vil være dem, der ikke kan lære, aflære og genlære. 

 

I takt med at digitale teknologier skaber helt nye måder at indsamle og bearbejde informationer på, er ledere tvunget til at tage et aktivt ansvar for at bruge teknologien rigtigt. Personal knowledge mastery (PKM) tager udgangspunkt i social læring og digital dannelse. Det er en anvendelig metode, som skaber livslang, livsbred og livsdyb læring.  

 

Foredraget giver praktiske anbefalinger til, hvordan man kan arbejde strategisk med fremtidens læring.  Det trækker på Kenneths dybe erfaring med at designe læring og lederudvikling for store, internationale organisationer. Det giver en indblik i, hvordan ledere og organisationer kan blive en sansende og lærende organisme, der ser og lytter på forskellige frekvenser, lærer gennem netværk, skanner horisonten og evner at handle klogt på forkant af fremtiden i en verden, hvor landskabet hele tiden ændrer sig.

 

Foredraget berører også disse aktuelle spørgsmål:

 

 • Hvorfor er læring den bedste strategi i en foranderlig tid?  

 • Hvordan forbliver vi relevante som mennesker i en automatiseret fremtid

 • Hvad er PKM og hvorfor har vi brug for det? 

 • Hvordan kan PKM hjælpe medarbejdere med at arbejde hurtigere, smartere og mere effektivt? 

 • Hvorfor PKM nødvendigt for at bevare et innovativt forspring? 

 • Hvordan kan PKM hjælpe medarbejdere med at træffe bedre beslutninger? 

 • Hvordan kan digitale teknologier bruges til at accelerere læring? 

 • Hvordan kan HR understøtte udviklingen af personlig, autonom læring? 

4) R2: RADIKAL RENÆSSANCE

Kapitalismen og forbrugersamfundet slår revner i fundamentet. Klimaforandringer presser sig på. Flere og flere tvivler på holdbarheden af kortsigtet jagt på profit og vækst. Som medarbejdere og kunder efterlyser vi mening, ordentlighed og et højere formål hos organisationer. 

 

Vi befinder os i et opbrud – fra noget gammelt til noget nyt – som udfordrer os på vores verdensopfattelse, identitet og værdier. Vi står over for tre eksistentielle udfordringer: det ukendte, det umulige og det utænkelige. Situationen kræver, at vi tænker over, hvordan vi skal leve, hvor vi skal bevæge os hen og hvad vi ønsker at blive. 

 

Foredraget giver indblik i, hvordan vi tilpasser os til det 21. århundredes udfordringer – både som individer og organisationer. Kenneth uddyber, hvorfor vi har brug for en radikal renæssance til at tackle det ukendte, det umulige og det utænkelige. 

 

Foredraget berører også disse aktuelle spørgsmål: 

 • Hvordan kræver verden af os i dag – som individer og organisationer? 

 • Hvor er det vi befinder os henne i dag? Hvad skabte den verden, vi kender?

 • Hvordan vil fremtiden udfordre os?

 • Hvad kan vi lære af fortiden?

 • Hvorfor har vi brug for radikal nytænkning?

 • Hvad kan vi lære af renæssancen, når vi skal genopfinde os selv og vores organisationer?

OM FOREDRAGENE

10-5000 deltagere

1 - 1 1/2 timers varighed

Foredrag i Danmark og udlandet

Foredrag på dansk og engelsk

OM KENNETH MIKKELSEN

Kenneth arbejder med lederudvikling, holder foredrag og faciliterer workshops i hele verden.​​

 

Han er repræsenteret i the Drucker Society, der samler verdens førende ledelsestænkere og associeret partner hos Copenhagen Institute for Futures Studies. Han arbejder pro-bono for blandt andre Oscar Foundation, som sikrer slumbørn i Indien vigtige livsfærdigheder og sørger for deres skolegang. 

 

Carlsberg, A. P. Møller Mærsk, The Mahindra Group, Salesforce, Kuwait Petroleum Corporation, Novozymes, ThyssenKrupp, SiemensGamesa, Swiss Life, Copenhagen Business School, Capgemini Sogetiog Henley Business School er blot nogle af de organisationer, hvor Kenneth har designet og leveret lederudviklingsprogrammer og holdt foredrag. 

 

Kenneths arbejde er omtalt i medier som Financial Times, The Economist, CNN, The Wall Street Journal, BBC, Forbesog The Sunday Times. Han skriver løbende for Harvard Business Review, Mandag Morgen og Global Focus Magazine. 

KONTAKT KENNETH MIKKELSEN

FOREDRAGSTJENESTEN

KONTAKT

+ 45 26 16 18 18

 • Facebook - White Circle

© Foredragstjenesten