Foredragstjenesten

Hvordan teknologi hjælper uddannelse hver dag

Teknologi har indflydelse på alle aspekter af vores liv i 2020. Uddannelse er et af de områder som er blevet komplet transformeret, men underholdning er også blevet totalt forandret, takket være teknologiske fremskridt. Tænk bare på videospil, streaming tjenester og online casinoer, for at tage et par eksempler. Lad os se nærmere på hvordan teknologi er blevet flettet ind i vores liv, helt bemærket.

Fra tavlekridt til online platforme

Hvor det for ikke mange år siden var normen, at man sad i klassen og skulle følge med og tage noter, mens læreren udpakkede undervisningsmaterialet på tavlen, ser virkeligheden markant anderledes ud i dag. Online platforme er udbredt som aldrig før, og du kan lære alt fra strik og autoreparation til datavidenskab, filosofi, ledelse og jura på nettet. Inklusiv Bachelor og Master uddannelser. Selv inden for online casino kan man “blive undervist” i at spille. En hjemmeside som casino24.dk fungerer både som en oversigt over danske online casinoer og som en guide til at undervise og vejlede spillere i at spille bedre og klogere.

Uddannelse er ikke bare blevet digitalt, det er også blevet decentraliseret i stor grad, og blevet langt mere kosteffektivt, fleksibelt, og tilgængeligt for alle med en internetforbindelse. Men hos uddannelsesinstitutionerne er der også en forandring i gang. Det er ikke usædvanligt at eleverne får laptops eller tablets udleveret, og at store dele af uddannelsen foregår via Apps og på diverse online portaler.

Borte er de dage, hvor læreren tog imod håndskrevne afleveringer, for at rette dem og afgive karakter derhjemme. Og hvem ved, måske vil vi snart se virtuelle undervisere, tilpassede og optimerede til den enkelte elev, både i præsentation, metode, og niveau. Digital teknologi er nemlig skalerbart på en helt anden måde end menneskelige ressourcer. Der er givetvis visse udfordringer der følger hermed, f.eks. ‘Mindre pæn’ håndskrift, og lavt udviklede sociale færdigheder. Men hvis vi skal se positivt på det, så vil vi også finde løsninger på disse problemer, helt på samme vis som vi fandt løsninger ved manglerne på de første biler, fjernsyn, og rumraketter.

Ikke mere jern i kælderen

Alt der hedder intern IT inklusiv servere og lagerplads er ligeledes totalt omvæltet. Data bliver i dag hovedsageligt opbevaret i skyen, mere end noget andet sted, da det er væsentligt mere kosteffektivt, sikkert og redundant end alternativet. Skolerne går over på cloud-baserede tjenester og samarbejdsplatforme, selvom man visse steder fastholder traditionen. I 2020 er det stadig et lovkrav i Tyskland at man skal skrive med fyldepen i skolen, for at sikre at eleverne får indlært en solid håndskrift. Neurologerne mener i øvrigt at jo flere sanser man involverer i skriveprocessen, desto bedre hænger det fast. Og man bruger givetvis flere sanser ved pen og papir end på tastatur eller touch. Det bliver spændende at se om menneskets organisme tilpasser sig over tid, og sådanne forskelle bliver helt udlignet – til fordel for digital teknologi som efterlader pen og papir som et fortidslevn, lidt ligesom hulemalerier.

Under alle omstændigheder må vi være taknemmelige for, at al information inklusiv formel uddannelse er mere tilgængeligt for alle, og at underholdning heller ikke kommer til at mangle.

14 Nov 2020