KONTAKT

  • Black LinkedIn Icon

HENRIK SPECHT

EKSPERT I EKSEKVERING

Over halvdelen af alle strategier bliver ikke realiseret som forventet. Og mange organisationsforandringer og projekter skaber ikke de ønskede resultater. Kunne det ikke være spændende at øge sandsynligheden for at lykkes med strategien, forandringerne og projekterne? Nøgleordet er: Eksekvering. Hør Henriks bud på, hvordan I kan knække koden til eksekvering i din virksomhed.

FOREDRAG

1) EKSEKVÉR – SÅ DET SKER

Evnen til eksekvering er nøglen til enhver virksomheds effektivitet. Så kort kan det siges.

 

Det går sikkert godt i din virksomhed. Men tænk, hvis I kan styrke eksekveringskraften i ledergruppen, så den kan træffe og gennemføre beslutninger endnu hurtigere og endnu mere effektivt.

I foredraget EKSEKVÉR – SÅ DET SKER får du inspiration og gode ideer til, hvordan du og dine kolleger kan sætte tempo på fremdriften. Hvad enten I skal implementere en strategi, gennemføre et forandringsprojekt eller tilføre driften et ekstra gear.

 

Det handler bl.a. om at få eksekveringen ud i hele organisationen, så gode intentioner omsættes til handling. Om at sætte de rigtige mål – og nå dem. Om at skabe de holdninger og den adfærd, der får tingene til at ske.

 

Kan man øge eksekveringshastigheden, kan man frigive tid, ressourcer og energi, som så kan bruges på kunderne og på andre værdiskabende aktiviteter. I det lys hænger eksekveringskraft og konkurrencekraft uløseligt sammen.

 

Bliv inspireret, udfordret, måske respektfuldt provokeret og få nye perspektiver på, hvordan I kan styrke virksomhedens eksekveringskraft.

 

Foredraget tilbydes også som virksomhedstilpasset workshop på 3 – 8 timer.​

2) STRATEGI HANDLER OM AT SE BAGUD

Rigtigt mange strategier bliver ikke realiseret som forventet. En væsentlig forklaring er, at mange virksomheder enten ikke tillægger implementeringen tilstrækkelig opmærksomhed. Eller ikke véd, hvordan man griber implementeringen an mest hensigtsmæssigt.

 

Skal man lykkes med at rulle en strategi ud, skal der i hele virksomheden skabes ejerskab til strategien, så den ikke opfattes som ”direktionens strategi” men som ”vores strategi”.

 

I det lys handler strategi om at se bagud. Ikke i betydningen at se i bakspejlet, men i betydningen at se sig over skulderen og sikre, at alle er med.

 

Der skal andet og mere end ”Pizza, Popcorn og PowerPoint” til, for at få en effektiv udrulning og implementering af en ny strategi.

 

I foredraget præsenterer Henrik Specht en række af de opmærksomhedspunkter, faldgruber og forudsætninger, som skal adresseres, hvis man ønsker effektivt at implementere en strategi, der kan bane vej for at løfte virksomheden til næste niveau.

 

Desuden ses på, hvad det er for psykologiske og organisatoriske dynamikker, der kan virke fremmende henholdsvis hæmmende på implementeringen af en ny strategi.

 

Foredraget tilbydes også som virksomhedstilpasset workshop på 3 – 8 timer.

OM FOREDRAGENE

6 - 600 deltagere

60 - 90 minutters varighed

Foredrag i Danmark og udland

Foredrag på dansk og engelsk

OM HENRIK SPECHT

Henrik Specht er ledelsesrådgiver i Keypoint, som yder rådgivning og sparring til virksomheder, der ønsker at skærpe eller realisere deres strategi og projekter, eller som ønsker at øge ledergruppens evne til at eksekvere.

 

Han har stor faglig indsigt i ledelsesmæssige problemstillinger kombineret med praktisk topledererfaring i disse discipliner. Herudover har han i 15 år arbejdet som ledelsesrådgiver for en række virksomheder i Danmark og udlandet.

 

Hans engagerede og jordnære tilgang til strategi og eksekvering har gjort ham til en efterspurgt foredragsholder og rådgiver.

KONTAKT HENRIK SPECHT

FOREDRAGSTJENESTEN

KONTAKT

+ 45 26 16 18 18

  • Facebook - White Circle

© Foredragstjenesten