CARSTEN GJØRTZ

EKSPERT I ARKITEKTUR

Carsten udvikler og skaber arkitektur indenfor mange felter. I Gjørtz Arkitekter udfører vi compagny houses, skoler, dagtilbud, idrætsbygerier og plejecentre. Alt sammen med fokus på at skabe synergier og sammenhængende rumligheder, som tilvejebringer en stor grad af fleksibilitet og sammenhængskraft. Formidling er en stor del af arbejdet. Som underviser, fagdommer, kritiker og foredragsholder er mit fokus på det at se – ikke kun hvad man ser med øjet, men ”at se med hjertet” som det udtrykkes af Saint Exupéry i ”Den lille prins”. At kunne se rum og rumligheder, og hvad de gør ved os. 

FOREDRAG

KONTAKT

1) HJERTERUM PÅ FREMTIDENS ARBEJDSPLADS

  • Vi er fra Savnannen – hvad betyder det for vores måde at føle os hjemme – at høre til, og at have det godt??

  • Hvornår føler vi os ovenpå – og hvordan påvirker de fysiske omgivelser vores præstationsniveau og vores følelser – kan man måle glæde og trivsel i forhold til rum?

  • At skabe rum – ikke bare bygninger – hvad er rum – og rumligheder, - og hvad skal de kunne? – Rummet som den 3. pædagog, - helende arkitektur, osv...

  • Hvornår er rum gode rum? – Og hvornår ikke?? 

 

I en tid med stort fokus på om man skal have enkeltmandskontorer eller storrumskontorer vil Carsten fremlægge et nyt begreb: Flerrumskontoret. Dette medfører nogle klare fordele i at tilpasse sig fremtidens arbejdsmarked og den fleksible arbejdsplads.

OM FOREDRAGENE

5 - 500 deltagere. 

45 minutters varighed

Foredrag i Danmark

Foredrag på dansk og engelsk

OM CARSTEN GJØRTZ

Carsten Gjørtz, Arkitekt MAA, grundlægger og medindehaver af GPP Arkitekter A/S. Herudover underviser, kritiker, fagdommer og foredragsholder. Carsten er dedikeret til implementering af arkitekturen i vores daglige liv – ikke med udgangspunkt i ikoniske byggerier, men at rummene omkring os danner rammen for vores liv. 

KONTAKT CARSTEN GJØRTZ

FOREDRAGSTJENESTEN

KONTAKT

+ 45 26 16 18 18

  • Facebook - White Circle

© Foredragstjenesten